Környezeti politika

A Qualiform Zrt. kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelmi szemlélet érvényesülését, a környezetközpontú gondolkodás elterjedését munkatársai és partnerei körében, az érdekelt felek magasabb szintű kielégítése érdekében. A társaság vezetése ezért kiépítette és működteti környezetközpontú irányítási rendszerét, amely ellenőrzötten megfelel az ISO 14001:2015-ös szabvány előírásainak. A környezetirányítási rendszer működtetése szoros összhangban történik a Qualiform Zrt. IATF 16949:2016 minőségirányítási rendszerrel az irodai, az öntödei, a kikészítő és megmunkálói és a szerszámkészítői technológiai folyamatokat tekintve.

A szervezet elkötelezett a környezet védelmére, a környezetszennyezés megelőzésére.

 

A  Qualiform Zrt. környezetpolitikájának elvei:

  • Társaságunk szabályzatokban és a munkaköri leírásokban is érvényesíti a környezetközpontú és kockázatalapú gondolkodást. Naprakészen nyilvántartjuk a működésünkhöz szükséges környezetvédelmi jogszabályokat, figyelemmel kísérjük azok változását, és minden évben eleget teszünk nyilvántartásaink alapján a kötelező hatósági bevallásoknak.
  • Új dolgozóink minden esetben értesülnek a környezeti politikánkról, a környezettudatos munkavégzésről és a szelektív hulladékgyűjtés lényegéről. Rendszeresen gondoskodunk munkatársaink megszerzett ismereteinek szinten tartásáról és a változások ismertetéséről.
  • Tevékenységünk során törekszünk a veszélyes anyagok felhasználásának csökkentésére, környezetbarát anyagokkal történő kiváltására, a veszélyes anyagok megfelelő használatára.
  • Fontos számunkra a légszennyezés csökkentése, minimalizálása, és a megfelelőnek mért kibocsátási szintek megtartása.
  • Részvénytársaságunk a keletkezett hulladékait a lehető legteljesebb mértékben szelektíven gyűjti, és lehetőség szerint újrahasznosítja, illetve újrahasznosításra továbbadja.
  • Célunk, hogy továbbra is a környezetre gyakorolt káros hatásokat minimalizáljuk, valamint folyamatos technológiai fejlesztésekkel csökkentsük saját környezetünk terhelését.
  • Célunk, hogy szatmárnémeti fióktelepünkön is a lehető legteljesebb mértékben működtessük a környezetirányítási rendszer előírásait és a környezetközpontú gondolkodást.
  • Társaságunk elkötelezett arra, hogy a környezeti fenntarthatósági irányelveket mind a víz- és levegőlevegővédelem, hulladék- és veszélyes anyag kezelés tekintetében betartja, a vonatkozó EU direktíváknak maradéktalanul eleget tegyen, és ezen elvek betartását elvárja a teljes beszállítói láncban.