Panaszkezelési szabályzat

a Qualiform Zrt. alkalmazottai és üzleti partnerei részére

 

A Qualiform Zrt. Minőségpolitikájának, Környezetpolitikájának, Egészség és biztonság Politikájának valamint Magatartási kódexének betartása, védelme érdekében az alábbi panaszkezelési szabályzatot működteti:

I. A szabályzat fő elve:

  1. Aki a fenti irányelvek megsértését, sérülését tapasztalja, észlelőként vagy sértettként bejelentést tehet.
  2. A Zrt. illetékesei az irányelvek betartását, rendszeresen, hivatalból is vizsgálják.
  3. Mindkét esetben arra kell törekedni, hogy a kivizsgálás után megállapított eltérésre olyan intézkedés szülessen, hogy a sérelem ne fordulhasson előre újra.
  4. Szóban:

II. A panasz bejelentésének módjai:

  1. Személyesen vagy telefonon, munkaidőben a HR irodán

Tel.: +36 37 385 466

  1. Írásban:

a Qualiform Zrt. 3032 Apc, Vasút út 1. levélcímen vagy az info@ qualiform.hu e-mail címen

III. A panasz kivizsgálása:

A panasz beérkezése, iktatása után a Humán iroda munkatásra a beadványt továbbítja a Zrt. Elnökének.

Az Elnök a kivizsgálást saját hatáskörben lebonyolítja és az eredményt, külön napirendi pontként, a soros Igazgatósági ülés elé terjeszti.

Az Igazgatóság dönt a szabálysértés és szükség esetén a javasolt intézkedések felől.

A döntésről és az esetleges intézkedésekről a panaszost a Humán iroda, írásban értesíti a panasz benyújtását követően, legkésőbb 30 napon belül.

 IV. A panasz felülvizsgálata:

Elutasítás vagy nem kielégítő intézkedés esetén a Panaszos, részletes indokkal ellátott, írásbeli beadvánnyal fordulhat, közvetlenül a Zrt. Elnökéhez. Az Elnök a felülvizsgálat eredményét, 30 napon belül, írásban megküldi a Panaszosnak, Ezen döntés ellen fellebbezni a cégen belül nincs mód.

A jelen Szabályzatot az Igazgatóság 2021. január 27. napján tartott ülésén fogadta el, és a 3/2021. (01.27.) számú határozatával hagyta jóvá.

 

Jelen Szabályzat 2021. január 27. napján lép hatályba.

Apc, 2021. január 27.

More in this category: Fenntarthatósági jelentés »