Fenntarthatósági jelentés

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

 

QUALIFORM

Alumíniumipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

APC

2020.év

 

Tartalom

A Qualiform Zrt. története, tevékenysége és partnerei

Cégünk legfőbb ügyfelei

Társaságunk fenntarthatósági eszméi

A fenntarthatóság alapelvei

Fenntarthatóság a beszállítók bevonásával, ellátási lánc fenntarthatósága

Minőségirányítás

A Qualiform Zrt. küldetése és jövőképünk

Innováció és digitalizáció

Foglalkoztatási politika, felelős munkáltatói hozzáállás

Társadalmi felelősségvállalás, Jótékonyság, Szponzoráció

Munkavédelem és munkahelyi egészségmegőrzés

Környezetvédelem

Energiafelhasználás, Klímavédelem

Környezetvédelem, levegővédelem

Vegyi anyagok kezelése és hulladékgazdálkodás

Víz, szennyvíz

Adatvédelem és Etikus működés

Adatvédelem

Etikus működés és korrupcióellenesség

 

 

 

A Qualiform Zrt. története, tevékenysége és partnerei

 

A Qualiform Zrt. 2007. január 8-án alakult, a BT Holding Qualiform Kft. (1995-2007) jogutódjaként. A 100%-ban magyar tulajdonú társaság Heves megyében, Apcon helyezkedik el. A Qualiform Zrt. több évtizedes tapasztalattal rendelkező öntöde, amely alumínium kokilla öntvények és szerszámok/készülékek gyártására rendezkedett be. Legfőbb termékeinket az autóipar, azon belül is a tehergépjárműipar számára gyártjuk - bonyolult, munkaigényes, megmunkált, homokmagos/homokmag nélküli öntvények. A vevői igényeknek megfelelően a termékeket hőkezelve, felületkezelve, valamint szerelve is szállítjuk.

Az alaptechnológiánkon kívül cégünk saját szerszámtervezési gárdával és szerszámüzemmel rendelkezik, ahol igény esetén, más termelő cégeknek is tudunk különböző szerszámokat/készülékeket tervezni és gyártani. 

Vállalatunk sikeressége tette lehetővé, hogy fióktelepet nyissunk, ahol további öntési és kikészítési volumennövekedést tudtunk elérni. A fióktelepet Romániában, Szatmárnémetiben nyitottuk meg 2011-ben.

 

 Cégünk legfőbb ügyfelei:

 • MAN Truck & Bus SE
 • MAN Latin America Industria
 • MWM international Industria
 • Sedlmayer GmbH
 • BMW Group
 • Vollmann Group
 • Rosenbauer International AG
 • CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft.
 • Fémalk Zrt.
 • ENEXIO Hungary Zrt.

 

 Egyéb partnerek:

 • Magyar Öntészeti Szövetség (alapító tag)
 • Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar
 • Magyar Nemzeti Kereskedőház
 • Magyarország Koppenhágai Nagykövetsége
 • Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • 3H-Tech AB
 • Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
 • Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara

 

Társaságunk fenntarthatósági eszméi

 

A fenntarthatóság eszméje egyre inkább áthatja életünket. Egy felelős vállalat ma már nem létezhet fenntarthatósági stratégia nélkül és nem engedheti meg magának, hogy működése során ne vegye figyelembe a fenntarthatósági szempontokat:

 • Környezet, azaz „odafigyelés’” (környezeti felelősség):
 • Környezettudatosság, környezet-etikus magatartás, környezetünk védelme, beleértve a klímaváltozással és a tudatos fogyasztással kapcsolatos szempontokat;
 • Biológiai sokszínűség fenntartása, azaz az állat- és növényvilág védelme;
 • Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, takarékos használat, megújuló energiaforrások használata.

 • Társadalmi dimenzió, azaz „elfogadás” (társadalmi felelősség)
 • Fenntartható társadalom: egészségügyi és élelmezési, valamint a túlnépesedésből és az öregedő társadalmakból fakadó társadalmi problémák kezelése;
 • Szociális igazságosság, esélyegyenlőség, társadalmi különbségek;
 • Társadalmi sokszínűség, szolidaritás, békés egymás mellett élés.

 

 • Gazdasági dimenzió, azaz a „felelős vállalat” megközelítés:
 • Tisztességes, átlátható vállalati működés, „fair trade”;
 • Környezeti terhelés csökkentése pl. CO2 kibocsátás minimalizálása és papírmentes iroda révén;
 • Emberközpontúság mind a kollégák, mind az ügyfelek, vevők tekintetében;
 • Társadalmi szerepvállalás fontossága.

 

A fenntarthatóság alapelvei:

 1. Amit a környezetbe bocsátunk, az nem haladhatja meg a környezet befogadó/feldolgozó képességét.
 2. Amit a környezetből kitermelünk, az nem haladhatja meg a környezet újratermelő képességét.
 3. A nem-megújuló erőforrások felhasználásának a mértéke nem haladhatja meg azt az ütemet, amilyen arányban helyettesíteni tudjuk őket megújuló erőforrásokkal.

 

Fenntarthatóság a beszállítók bevonásával, ellátási lánc fenntarthatósága 

A Qualiform Zrt. célja, hogy az általunk gyártott termékek és általunk nyújtott szolgáltatások magas színvonalúak legyenek és a nehézgépjármű alkatrészek gyártásának piacán versenyképes pozíciót érjenek el, amellett, hogy folyamatosan optimalizáljuk a gyártási és egyéb folyamatainkat a környezetünk védelmének  figyelembe vételével. A fenntarthatóság eléréséhez a beszállítóinkkal szemben elvárásokat fogalmaztunk meg, melyet cégünk beszállítói kézkönyve tartalmaz. A beszállítói kézkönyv célja, hogy beszállítóink tudják és értsék meg az általunk működtetett Integrált irányítási rendszerünkkel kapcsolatos elvárásainkat. Továbbá, hogy segítse azon beszállítóink irányítási rendszerének tökéletesítését, akik még nem rendelkeznek független minősítő szervezet által kiadott tanúsítvánnyal.

Szállítóinkkal szemben támasztott általános követelmények:

 • A Qualiform Zrt. csak olyan szállítóktól rendel, amelyek teljes mértékben felelősséget vállalnak a termékeik minőségéért és biztosítják, hogy folyamatosan ki tudják elégíteni a szerződésben meghatározott követelményeket.
 • Amennyiben a szállító a szerződés teljesítéséhez alvállalkozónak ad megbízást, úgy biztosítania kell, hogy ezen kézikönyvben leírt követelmények az alvállalkozó által is teljesüljenek.
 • Amennyiben a Qualiform Zrt. szükségesnek tartja, úgy a szállítónak biztosítania kell, hogy a minőség- és környezetirányítási rendszerét, illetve termékeinek auditálását cégünk auditorai elvégezhessék.
 • A beszállítóink esetén elvárt követelmény, hogy az ISO 9001 előírásainak megfelelő minőségügyi rendszerrel rendelkezzenek, de fontos szempont az ISO 14001 szabványnak megfelelő kritériumok teljesítése is.

A beszállítói kézkönyv megismeréséről és elfogadásáról visszaigazolást kérünk a beszállítóktól. Továbbá elvárás, hogy a beszállítandó termékek és szolgáltatások megfeleljenek a hatályos törvényi, jogszabályi és környezetvédelmi előírásoknak.

A Qualiform Zrt. elítéli és elutasítja:

 • az erőszakot, zaklatást, diszkriminációt
 • csalást, sikkasztást, pénzmosást, korrupciót, vesztegetést
 • a bennfentes kereskedelmet
 • politikai állásfoglalást
 • gyerekmunkát, kényszermunkát, emberkereskedelmet
 • a tisztességes versenyre és a trösztellenes rendelkezésekre vonatkozó előírások megsértését

Beszállítóitól szintén elvárja ezen elvek érvényesülését.

 

Minőségirányítás

A Qualiform Zrt. alapvető célja, hogy az eddig megszerzett elismerésünket, tovább növeljük. A kokilla öntvényeinknél további minőségi és mennyiségi növekedést szeretnénk elérni. Fő küldetésünk, hogy mind a személygépjármű, mind a tehergépjármű piacán egyre több helyen jelen tudjunk lenni, a magas minőségi követelményekkel legyártott öntvényeinkkel.

Technológiánkat folyamatosan fejlesszük, a szakembereinket rendszeresen képesítjük, figyelve a rohamos technikai, technológiai, szakmai fejlődést. Vállalatunk vezetőségének minden tagja elkötelezett a fenntartható fejlődés, működés mellett.

Cégünk IATF 16949:2016 minőségirányítási rendszert működtet mind az apci, mind a szatmárnémeti telephelyen, ahol minden terület jól szabályozott és a felelősök, felelősségek egyértelműen meghatározottak. Saját szerszámüzemmel rendelkezünk, ahol ISO 9001-es minőségirányítási rendszert működtetünk. Minden évben egy független harmadik fél is tanúsítja a rendszerünk megfelelő működését.

Vevőink elégedettségét folyamatosan figyeljük, a visszajelzések alapján folyamatosan fejlesztjük a technológiánkat, gyártó berendezéseinket, a munkakörnyezetet, és a minőségirányítási rendszerünket.

A termelésünkben a folyamatokat és a termékeket korszerű és elengedhetetlen eszközökkel ellenőrizzük, pl. 3D koordináta mérőgép, spektrométer, röntgen berendezés, 3D szkennelés, tömítettség ellenőrző berendezés, az újonnan kialakított tisztasági laboratóriumunkban pedig az egyes folyamataink és termékek tisztaságának az ellenőrzését biztosítjuk. 

A Qualiform Zrt. küldetése és jövőképünk

Jövőbeni céljaink között fontosnak tartjuk az üzleti kapcsolatok megszilárdítását hosszú távon, termékek minőségi fejlesztését, termékválasztékunk bővítésével. A megfelelő és nyitott partneri kapcsolatok segítik a sikereink és céljaink elérését.

Alapelveink, melyek a célunk eléréséhez vezetnek:

 • jól képzett munkatársak
 • kreativitás
 • folyamatos fejlesztés
 • minőségtudat
 • a biztonság, az egészség és a természeti környezet iránti felelősségteljes elkötelezettség.

Büszkék vagyunk a magyar mérnöki csapatunkra, a szakembereinkre, amely a legmagasabb szintű tudással rendelkezik, mely termékeink minőségi fejlesztéseihez, a legjobb minőségű termékek gyártásához elengedhetetlen a jövőben. Folyamatosan figyeljük a piaci környezet változását, melyhez megfelelőképpen igazodunk.

 

Innováció és digitalizáció

Vállalatunk az innováció és digitalizáció alatt mindazon belső tevékenységeket érti, amelyek hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez, csökkentik a vállalat környezeti lábnyomát:

 • új korszerűbb technológiák feltérképezése,
 • hatékonyabb gyártástervezési folyamatok,
 • hatékonyabb termelési-, szervezési folyamatok által.

Vállalatunk elsősorban autóipari beszállító, így áttételesen az általunk használt gyártási technológiák és a gyártott termékek maguk is hatással vannak az autóipar és a közlekedés káros anyag- kibocsátására. Az általunk gyártott alkatrészek tervezése során ezért a legkorszerűbb tervezői eszközöket, szoftvereket használjuk, a vevőink által tervezett alkatrészek energia- és költséghatékony gyártásához. Hamisított alkatrészek gyártását magatartási szabályzatunk tiltja!

A gyártási folyamatok tervezése során, amennyiben az műszakilag megoldható, olyan segédanyagok használatát írjuk elő, amelyek kevésbé, vagy egyáltalán nem szennyezik a környezetet.

Alkalmazott segéd- és alapanyagaink megfelelnek a fenntarthatósági kritériumoknak. Nem használunk fel veszélyes- vagy tiltólistán szereplő anyagokat, valamint cégünk nem folytat üzleti tevékenységet olyan szervezetekkel (országok, kormányok, magán- vagy jogi személyek) akik átfogó szankciók tárgyát vagy célját képezik.

 

Gyártott termékeink 100%-a újrahasznosítható!

Termelési területeinken – öntöde, forgácsoló, és vizsgáló helységek – napi tevékenységünk része a folyamataink optimalizálása, a minőségi, termelékenységi, energetikai és környezetvédelmi célok figyelembevételével. A rövidebb ciklusidők, megfelelően választott forgácsoló szerszámok és segédanyagok mind hozzájárulnak a kitűzött célok eléréséhez.

Cégcsoportunk saját üzemeltetésű víztisztító teleppel rendelkezik, amely megfelelő működését nem csak a rendszeres karbantartás, hanem a rendszeres hatósági felülvizsgálatok és auditok is garantálják!

Öntészeti szimulációra a NOVAFLOW szoftvert használjuk, amely az egyik legkorszerűbb, öntészeti technológiát támogató program. Használatával a selejtszám, valamint az öntőszerszámok javítási, átalakítási munkáinak száma is jelentősen csökkenthető.

Az olvasztókemencék só-felhasználását folyamatos optimalizálással és környezetbarát olvadékkezelő sók felhasználásával minimalizáltuk. Ezzel a salak fémtartalmát is sikerült csökkenteni.

Napjaink technikája segítségével már egyszerűbben lehet kezelni a több számítógépből érkező adatokat információkat, folyamatokat. Ilyen megoldás a vizualizáció a munkahelyeken, amit a Qualiform Zrt. is bevezetett. A technológia nyújtotta előnyök közé tartozik a magas fokú és időhatékony rugalmasság amit a gyors információáramlás tesz lehetővé.

A cégünk által használt termeléstervezési szoftverek elősegítik a hatékony és célszerű termelési rend kialakítását, amely a hatékonyság növelés legoptimálisabb módja!

Jelentős lépés a papír felhasználás csökkentésére a dokumentum-menedzsment rendszer bevezetése. Ennek célja elsősorban a dokumentumok hatékony tárolására, digitalizálására és gyors visszakereshetőségére szolgáló megoldás bevezetése, ezt külön-külön az egyes gyártási helyszíneken is próbáljuk folyamatosan bővíteni. Ezen megoldás segítségével a jóváhagyási rendszer teljesen elektronikus formában, elektronikus aláírással valósul meg. Illetve a beérkező-, és kimenő számlák, szállítólevelek kezelése is javarészt digitális formában történik.

 

Foglalkoztatási politika, felelős munkáltatói hozzáállás

Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy még inkább vonzó és megtartó munkahellyé váljunk, csökkentsük a fluktuációt.

 

Munkaerő forgalom (%):

9,3

Kilépett forgalom (%):

3,3

Belépett forgalom (%):

3,3

Az emberi erőforrás kezeléséhez és kiszolgálásához kapcsolódó tevékenységünkön keresztül minden nap igyekszünk fejleszteni a munkakörnyezetet, a munkavállalók mindennapjaira ható folyamatokat, így például: toborzás – kiválasztási, ezt követően az integrációs folyamatok, képzés – fejlesztési lehetőségeket, adminisztrációs terheket, valamint a megfelelő mennyiségű és minőségű humánerőforrás – létszám – tervezhetőségét szolgáló rendszereket.

A munkavállalói állomány fizikai – szellemi megoszlását a következő ábra mutatja: